Svaki roditelj ili pratilac deteta, na svoju odgovornost dovodi dete u rođendaonicu Cosmoland SPENS i igraonicu Cosmoland BIG. Roditelj ili pratilac je dužan da se stara o maloletnom detetu za vreme korišćenja usluga igraonice i odgovoran je za svoje dete prillikom dolaska.

Ukoliko prilikom korišćenja usluga rođendaonice/igraonice Cosmoland dođe do povrede deteta, roditelj odgovara za nastale povrede i isključuje se svaka odgovornost Cosmoland-a i MML-Markel-Komerc DOO za nastanak iste.

Korisnici usluga nisu dužni da plaćaju štetu na potrošnom materijalu u rođendaonici/igraonici, ali su dužni da plate štetu koju su sami prouzrokovali grubom nepažnjom i nemarom. Korisnici se obavezuju da će koristiti kapacitete rođendaonice/igraonice sa dužnom pažnjom. U obavezi su i da upoznaju svoje goste sa Pravilnikom o korišćenju.

Radi bezbednosti svih korisnika osoblje rođendaonice/igraonice ima pravo da iz prostora za igru udalji dete koje je vidno prehlađeno, ima jak kašalj, jako curenje nosa, ima boginje i slično.

Korišćenje rođendaonice Cosmoland SPENS je dozvoljeno deci do 8 godina, dok je korišćenje igraonice Cosmoland BIG dozvoljeno deci do 10 godina.

Korišćenje lavirinta je dozvoljeno deci starijoj od 3 godine.

Korišćenje bejbi kutka dozvoljava se deci do 3 godine, uz pratnju roditelja ili pratioca.

Deca koja nisu samostalna i deca do 3 godine moraju biti u prostoru za igru sa svojim roditeljem ili pratiocem.

Molimo Vas da brinete o svojim stvarima, Cosmoland ne snosi odgovornost za nestanak ili zamenu istih.

Sutjeska 2 (prilaz sa platoa)
Sentandrejski put 11, I sprat
063 511 571
Copyright © 2024 CosmoLand
All rights reserved

Design and development
Aspect Communications
Postanite deo Cosmo tima!

Postanite deo Cosmo tima!

Želite dinamičan posao u prijatnom ambijentu?

Prijavite se za poziciju animatora i konobara/šankera u našim igraonicama i rođendaonicama